DJURSKYDDSLAG

Vi har inget skydd mot kärleken, inget skydd mot livet,
inget skydd mot döden, inget skydd.
Så skyddslösa är vi.

En dikt av Eeva Kilpi

 
 

NYA DJURSKYDDSREGLER FÖR HUND OCH KATT

Nya regler om hur hundar och katter ska hållas och skötas har nyligen beslutats av Jordbruksverket. Bestämmelserna sätter en lägsta nivå och talar om vad som minst måste vara uppfyllt för att din hund eller din katt ska ha möjlighet att må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt. De nya reglerna börjar gälla från den 1 maj 2008.

Den 1 maj 2008 träder Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt i kraft. De nya djurskyddsbestämmelserna kommer att ge hund- och kattägare, samt verksamheter med hund och katt, tydliga regler och praktiska råd om hur en bra och ansvarsfull hund- och katthållning uppnås.

De bestämmelser som finns idag reglerar främst utrymmeskraven för hund och katt och innehåller väldigt lite om tillsyn och skötsel. Bestämmelserna har visat sig vara svårtolkade och inte tillräckligt omfattande för att fungera för både allmänhet och kontrollpersonal. Många av de gamla bestämmelserna kommer dock att vara kvar i den nya författningen.


NYHETER

Här kan du läsa om några av nyheterna i de nya reglerna.

  • Hundar och katter ska få tillsyn minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar och katter ska ses till oftare.
  • Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
  • Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd. Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska dagligen rastas på annan plats.
  • Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent.
  • Hundar och katter får inte förvaras i bur utom vid vissa specifika tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling, i samband med jakt och i samband med transport).
  • Boxar, rastgårdar och andra förvaringsutrymmen för katter ska ha miljöberikning såsom hyllor, klösanordningar och gömställen.
  • Kunskapskraven för den som driver ett hunddagis, katthem eller ett hund- eller kattpensionat förtydligas.
  • I tabellerna som innehåller måttbestämmelser för hundrastgårdar och boxar anges hundens storlek som mankhöjd istället för vikt.

MER INFORMATION
Här kan du läsa föreskriften L 102 i sin helhet.

KONTAKTPERSONER JORDBRUKSVERKET
Christina Lindgren, veterinärinspektör, enheten för sällskapsdjur, 036-15 61 07
Cheryl Jones Fur, zoolog, enheten för sällskapsdjur, 036-15 61 22

Källa Jordbruksverket

 
 
Copyright © Kennel Vilda Västern 2009 l Håltavägen 9c 423 38 TORSLANDA l Tel 031-920780 l info@vildavastern.com